Gli Uccelli

Contact

Contact gegevens


Koornaam Gli Uccelli
Dirigent Richard Ram
Bestuur Agnes Damen (voorzitter)
Douwe Sikkema (secretaris)
Anneke van Heijde (penningmeester)
Lia van Muijen (lid)
Elsje Meij (lid)
Verbonden met RK kerk H. Antonius Abt
Scheveningseweg 233, 2584AA Den Haag
Repetitieruimte Thabor kerk aan de Van Boetzelaerlaan 286, 2581BC Den Haag
Telefoon voorzitter: 06-53132142
Email voorzitter