Gli Uccelli

Contact

Contact gegevens


Koornaam Gli Uccelli
Dirigent Richard Ram
Bestuur Agnes Damen (voorzitter)
Douwe Sikkema (secretaris)
Hanny van der Horst (penningmeester)
Lia van Muijen (lid)
Elsje Meij (lid)
Verbonden met RK kerk H. Antonius Abt
Scheveningseweg 233, 2584AA 's Gravenhage
Repetitieruimte Prins Mauritslaan 10 in de Zorgvlietkerk
(hoek Van Bleiswijkstraat. Gratis parkeren)
Telefoon: 06-53132142
Email